Гледајте уживо спортске преносе и резултате на мрежи бесплатно

О Ливеспортс, Ливе ТВ Стреаминг, Ливесцоре

Sportshub (Live TV) је бесплатна спортска веб локација уживо за стримовање спортова и резултате уживо. Драго нам је што вам пружамо прилику да пратите многе спортске догађаје из целог света, било где на било ком уређају. Нудимо максималан могући број спортских догађаја, за то користимо разне стреам технологије, на мрежи у прегледачу или уз помоћ додатног софтвера, што омогућава великом броју корисника истовремено гледање резултата у реалном времену време и апсолутно бесплатно. Гледајте стриминг уживо уживо и без регистрације на нашој веб страници.

SportsHub покрива све главне лиге, пружа стримове за све доступне платформе: на мрежи, рачунару, мобилном уређају. Такође ћете добити најновије резултате, статистику мечева, важна обавештења о почетним ударцима за ваше омиљене тимове на већини такмичења.

Топ лиге

Распоред предстојећих догађаја за највише светске лиге.

Фудбал Преноси уживо

Распоред предстојећих догађаја за фудбалске лиге, комплетну листу лига можете пронаћи у одељку о фудбалу.

Кошарка Ливе Стреаминг

Распоред предстојећих догађаја из најважнијих кошаркашких лига

Хокејски потоци

Распоред предстојећих догађаја најважнијих хокејашких лига

Рагби потоци

Распоред предстојећих догађаја најважнијих рагби лига
Календар спортских догађаја
Ashes series
Ashes series Kriket Àóñòðàëè¼à 8 Decembar 2021 – 18 Januar 2022
Ñâåòñêî ïðâåíñòâî ìëàäèõ
Ñâåòñêî ïðâåíñòâî ìëàäèõ Hokej na ledu Êàíàäà 26 Decembar 2021 – 5 Januar 2022
Äàêàð Ðåëè
Äàêàð Ðåëè Trke Ñàóäè¼ñêà Àðàáè¼à 2 – 14 Januar
Åâðîïñêî ïðâåíñòâî
Åâðîïñêî ïðâåíñòâî Brzo klizanje Õåðåíâåí, Õîëàíäè¼à 7 – 9 Januar
Àôðè÷êè êóï íàöè¼à
Àôðè÷êè êóï íàöè¼à Fudbal Êàìåðóí 9 Januar – 6 Februar
Åâðîïñêî ïðâåíñòâî
Åâðîïñêî ïðâåíñòâî Umetničko klizanje Òàëèí, Åñòîíè¼à 10 – 16 Januar
African Men's Championship
African Men's Championship Rukomet Ìàðîêî 13 – 23 Januar
Åâðîïñêî ïðâåíñòâî
Åâðîïñêî ïðâåíñòâî Rukomet Hungary, Ñëîâà÷êà 13 – 30 Januar
Ïðâåíñòâî íà ÷åòèðè êîíòèíåíòà
Ïðâåíñòâî íà ÷åòèðè êîíòèíåíòà Brzo klizanje na kratkim stazama Ñîëò Ëå¼ê Ñèòè, ÑÀÄ 14 – 16 Januar
Åâðîïñêî ïðâåíñòâî
Åâðîïñêî ïðâåíñòâî Brzo klizanje na kratkim stazama Äðåçäåí, Íåìà÷êà 14 – 16 Januar
Îòâîðåíî ïðâåíñòâî Àóñòðàëè¼å
Îòâîðåíî ïðâåíñòâî Àóñòðàëè¼å Tenis Ìåëáóðí, Àóñòðàëè¼à 17 – 30 Januar
Åóðîïåàí Èîóòõ Öõàìïèîíñõèï
Åóðîïåàí Èîóòõ Öõàìïèîíñõèï Biatlon Ïîêëþêà, Ñëîâåíè¼à 17 – 23 Januar
Asian Men's Championship
Asian Men's Championship Rukomet Äàìàì, Ñàóäè¼ñêà Àðàáè¼à 18 – 31 Januar
Ïðâåíñòâî íà ÷åòèðè êîíòèíåíòà
Ïðâåíñòâî íà ÷åòèðè êîíòèíåíòà Umetničko klizanje Òàëèí, Åñòîíè¼à 18 – 23 Januar
UEFA Futsal Euro 2022
UEFA Futsal Euro 2022 Futsal Õîëàíäè¼à 19 Januar – 6 Februar
Monte Carlo Rally
Monte Carlo Rally Trke Ìîíòå Êàðëî, Ìîíàêî 20 – 23 Januar
Åâðîïñêî ïðâåíñòâî
Åâðîïñêî ïðâåíñòâî Biatlon Àðáåð, Íåìà÷êà 24 – 30 Januar
Ñâåòñêî ïðâåíñòâî ìëàäèõ
Ñâåòñêî ïðâåíñòâî ìëàäèõ Brzo klizanje Èíçáðóê, Àóñòðè¼à 28 – 30 Januar
Ôîðìóëà Å, ÄèðàŸà
Ôîðìóëà Å, ÄèðàŸà Trke Riyadh Street Circuit, Diriyah, Saudi Arabia 28 – 29 Januar
Ïðâåíñòâî íà ÷åòèðè êîíòèíåíòà
Ïðâåíñòâî íà ÷åòèðè êîíòèíåíòà Brzo klizanje Îáèõèðî, £àïàí 28 – 30 Januar
Ñâåòñêî Ïðâåíñòâî
Ñâåòñêî Ïðâåíñòâî Biciklizam Ôå¼åòâèë, Àðêàíçàñ, ÑÀÄ 29 – 30 Januar
Çèìñêå îëèìïè¼ñêå èãðå
Çèìñêå îëèìïè¼ñêå èãðå Olimpijske igre Ïåêèíã, Êèíà 4 – 20 Februar
Ïðîáîóë
Ïðîáîóë Američki fudbal Allegiant Stadium, Las Vegas, United States 6 Februar
Èíòåðêîíòèíåíòàëíè êóï ó êîøàðöè
Èíòåðêîíòèíåíòàëíè êóï ó êîøàðöè Košarka Êàèðî, Åãèïàò 11 – 13 Februar
Ôîðìóëà Å, Ìåêñèêî
Ôîðìóëà Å, Ìåêñèêî Trke Àóòîäðîìî Õåðìàíîñ Ðîäðèãóåç, Ìåêñèêî Ñèòè, Ìåêñèêî 12 Februar
Super Bowl LVI
Super Bowl LVI Američki fudbal SoFi Stadium, Inglewood, USA 13 Februar
Äåéòîíà 500
Äåéòîíà 500 Trke Äå¼òîíà Áè÷, ÑÀÄ 20 Februar
Ñâåòñêî ïðâåíñòâî ìëàäèõ
Ñâåòñêî ïðâåíñòâî ìëàäèõ Biatlon ÑÀÄ 20 Februar – 3 Mart
ÍÁÀ Îë-ñòàð ìå÷
ÍÁÀ Îë-ñòàð ìå÷ Košarka Êëèâëåíä, Îõà¼î, ÑÀÄ 20 Februar
Rally Sweden
Rally Sweden Trke Óìåî, Âåñòåðáîòåí, Øâåäñêà 24 – 27 Februar
Èíäèêàð, Ñåíò Ïèòåðñáóðã
Èíäèêàð, Ñåíò Ïèòåðñáóðã Trke Ñåíò Ïèòåðñáóðã, ÑÀÄ 27 Februar
IndyCar, Alabama
IndyCar, Alabama Trke Áåðìèíãõàì, Àëàáàìà, ÑÀÄ 1 Maj
Miami Grand Prix
Miami Grand Prix Trke Miami International Autodrome, Miami Gardens, Florida, USA 6 – 8 Maj
Èíäèêàð, Åëêõàðò Ëå¼ê
Èíäèêàð, Åëêõàðò Ëå¼ê Trke Åëêõàðò Ëå¼ê, ÑÀÄ 12 Maj
Ôîðìóëà Å, Áåðëèí
Ôîðìóëà Å, Áåðëèí Trke Tempelhof Airport Street Circuit, Áåðëèí, Œåìà÷êà 14 – 15 Maj
Èíäèêàð, Ñïèäâå¼
Èíäèêàð, Ñïèäâå¼ Trke Ñïèäâå¼, ÑÀÄ 14 Maj
Rally de Portugal
Rally de Portugal Trke Ìàòîñèíõîñ, Ïîðòî, Ïîðòóãàë 19 – 22 Maj
Âåëèêà íàãðàäà Øïàíè¼å
Âåëèêà íàãðàäà Øïàíè¼å Trke Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain 20 – 22 Maj
Ôîðìóëà 3, Êàòàëóíüÿ
Ôîðìóëà 3, Êàòàëóíüÿ Trke Êàòàëóíüÿ, Ìîíìåëî, Øïàíè¼à 21 – 22 Maj
Âåëèêà íàãðàäà Øïàíè¼å
Âåëèêà íàãðàäà Øïàíè¼å Trke Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain 21 – 22 Maj
Monaco Grand Prix
Monaco Grand Prix Trke Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco 27 – 29 Maj
Ìîíàêî Ãðàíä Ïðèê
Ìîíàêî Ãðàíä Ïðèê Trke Ìîíòå Öàðëî Öèòè Ðîóòå, Ìîíòå Êàðëî, Ìîíàêî 28 – 29 Maj
Èíäèêàð, Ñïèäâå¼
Èíäèêàð, Ñïèäâå¼ Trke Ñïèäâå¼, ÑÀÄ 29 Maj
Rally Finland
Rally Finland Trke £èâåñêèëå, Ôèíñêà 4 – 7 Avgust
ÈíäèÊàð, Íåøâèë
ÈíäèÊàð, Íåøâèë Trke Íåøâèë, ÑÀÄ 7 Avgust
Ôîðìóëà Å, Ñåóë
Ôîðìóëà Å, Ñåóë Trke Seoul Street Circuit, Ñåóë, £óæíà Êîðå¼à 13 – 14 Avgust
ÈíäèÊàð, Ìàäèñîí
ÈíäèÊàð, Ìàäèñîí Trke Ìàäèñîí, ÑÀÄ 20 Avgust
Belgian Grand Prix
Belgian Grand Prix Trke Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium 26 – 28 Avgust
Formula 3, Spa-Francorchamps
Formula 3, Spa-Francorchamps Trke Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium 27 – 28 Avgust
Belgian Grand Prix
Belgian Grand Prix Trke Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium 27 – 28 Avgust
Âåëèêà íàãðàäà Íèäåðëàíäîâ
Âåëèêà íàãðàäà Íèäåðëàíäîâ Trke Êîëüöî Çàíäâîðò, Çàíäâîðò, Õîëàíäè¼à 2 – 4 Septembar
Ôîðìóëà 3, Çàíäâîðò
Ôîðìóëà 3, Çàíäâîðò Trke Circuit Zandvoort, Zandvoort, Õîëàíäè¼à 3 – 4 Septembar
Âåëèêà íàãðàäà Íèäåðëàíäîâ
Âåëèêà íàãðàäà Íèäåðëàíäîâ Trke Êîëüöî Çàíäâîðò, Çàíäâîðò, Õîëàíäè¼à 3 – 4 Septembar
ÈíäèÊàð, Ïîðòëàíä
ÈíäèÊàð, Ïîðòëàíä Trke Ïîðòëàíä, ÑÀÄ 4 Septembar
Rally Greece
Rally Greece Trke Ëàìè¼à, Ãð÷êà 8 – 11 Septembar
Italian Grand Prix
Italian Grand Prix Trke Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italy 9 – 11 Septembar
Ãðàí-ïðè Èòàëèè
Ãðàí-ïðè Èòàëèè Trke Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italy 10 – 11 Septembar
Formula 3, Monza
Formula 3, Monza Trke Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italy 10 – 11 Septembar
Èíäèêàð, Ìîíòåðå¼
Èíäèêàð, Ìîíòåðå¼ Trke Ìîíòåðå¼, ÑÀÄ 11 Septembar
Russian Grand Prix
Russian Grand Prix Trke Ñî÷è Àâòîäðîì, Ñî÷è, Ðóñè¼à 23 – 25 Septembar
Russian Grand Prix
Russian Grand Prix Trke Ñî÷è Àâòîäðîì, Ñî÷è, Ðóñè¼à 24 – 25 Septembar
Ðàëëè Íîâè Çåëàíä
Ðàëëè Íîâè Çåëàíä Trke Îêëåíä, Íîâè Çåëàíä 29 Septembar – 2 Oktobar
Singapore Grand Prix
Singapore Grand Prix Trke Marina Bay Street Circuit, Marina Bay, Singapore 30 Septembar – 2 Oktobar
Âåëèêà íàãðàäà £àïàíà
Âåëèêà íàãðàäà £àïàíà Trke Ñóçóêà, Japan 7 – 9 Oktobar
Rally de Catalunya
Rally de Catalunya Trke Ñàëîó, Êàòàëîíè¼à, Øïàíè¼à 20 – 23 Oktobar
USA Grand Prix
USA Grand Prix Trke Òðàññà Àìåðèê, Îñòèí, ÑÀÄ 21 – 23 Oktobar
Âåëèêà íàãðàäà Ìåêñèêà
Âåëèêà íàãðàäà Ìåêñèêà Trke Àóòîäðîìî Õåðìàíîñ Ðîäðèãóåç, Ìåêñèêî Ñèòè, Ìåêñèêî 28 – 30 Oktobar
Rally Japan
Rally Japan Trke Íàãî¼à, £àïàí 10 – 13 Novembar
Brazilian Grand Prix
Brazilian Grand Prix Trke Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, Brazil 11 – 13 Novembar
Abu Dhabi Grand Prix
Abu Dhabi Grand Prix Trke Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, UAE 18 – 20 Novembar
Abu Dhabi Grand Prix
Abu Dhabi Grand Prix Trke Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, UAE 19 – 20 Novembar